Eerlijk is het lekkerst

Duurzaam en verantwoord ondernemen

duurzame chocolade van Callebaut

Zoals overal staat vermeld, komt al onze chocolade bij Barry Callebaut vandaan, ’s werelds grootste producent van chocolade. Dat geeft ze ook een speciale verantwoordelijkheid bij het creëren van een duurzame cacao industrie. Gelukkig gebeurt er veel ten positieve. Zo is Callebaut als eerste, en al vele jaren geleden, een allesomvattend programma gestart om dit voor elkaar te krijgen in de West-Afrikaanse landen waar bijna alle cacao vandaan komt, zoals Ghana en Ivoorkust.

Hieronder een uitgebreide uiteenzetting van van dit Growing Great Chocolate programma:

Wat is de ambitie van het Growing Great Chocolate programma?
Het grootste deel van de volledige cacaovoorraad wordt geteeld in West-Afrika, in enkele van de armste streken op de wereld. Het inkomen van de bevolking hangt er af van de landbouw en de natuurlijke bronnen. Cacao is een complex gewas met hoge eisen: de juiste omstandigheden, veel verzorging en een speciale groeitechniek.
Callebaut begrijpt dat deze factoren de toekomst van cacao in gevaar brengen en lanceerde daarom het Growing Great Chocolate programma. Door een direct partnership te realiseren met coöperaties van cacaoboeren wil Callebaut van cacaoteelt een duurzame bron van inkomsten maken voor de cacaoboeren en hun families.

Topkwaliteit chocolade van Chocolade Huis;
Duurzame sinterklaaschocolade van Chocolade Huis;

hoger inkomen voor de cacaoboeren

Hoe draagt Callebaut bij aan een hoger inkomen voor de cacaoboeren? We hebben een rechtstreekse relatie opgebouwd met geselecteerde boerencoöperaties in West-Afrika, die ongeveer 40.000 cacaoboeren vertegenwoordigen. Callebaut betaalt de cacaobonen rechtstreeks aan deze coöperaties, waardoor de boeren gegarandeerd een eerlijke prijs krijgen zonder die te moeten delen met tussenpersonen of handelaars.

Hoe werkt het partnership met de boeren?
Het partnership tussen Callebaut en de coöperaties van cacaoboeren wil van de cacaoteelt een rechtstreekse, duurzame bron van inkomsten maken voor de cacaoboeren en hun families. Eerst wordt gecontroleerd of de coöperatie in aanmerking komt. Na positief advies ondertekenen zowel Callebaut als de deelnemende coöperatie een charter waarin elke partij zich engageert voor een gedragscode die een duurzame cacaoteelt ondersteunt. Het bekrachtigt een wederzijds engagement om samen te werken en de kwaliteit van de cacao, de boerderijen en de levensstandaard van de boeren en hun families te verbeteren.

opleiding van de boeren

In Farmer Field Schools worden de boeren van de deelnemende coöperaties opgeleid in betere teeltmethoden en landbouwpraktijken. Aangesloten boeren leren er alle aspecten van de duurzame cacaoteelt. Goede gewassen zijn de eerste stap naar kwaliteitsvolle cacaoteelt. Door hun kwaliteit en kwantiteit in deze landen te verbeteren, helpen we mee aan een duurzame toekomst voor zowel de gewassen als de cacaoteelt van de boeren.

Hoe garanderen we een eerlijke prijs voor de cacaobonen?
De coöperaties van cacaoboeren kunnen hun gewassen verkopen aan de hoogste bieder op de markt. Zo krijgen ze de beste prijs voor hun cacaobonen en kunnen ze investeren in materiaal, logistiek en andere belangrijke aanwinsten voor het teeltproces.

Wat is het effect voor onze chocolade?
Op dit moment is Callebaut een van de weinige chocolademakers die ook in de toekomst geweldige chocolade kunnen blijven garanderen. Ze willen hun betrokkenheid voor hun chocolade met zijn wereldbefaamde geweldige smaak, kwaliteit en bewerkbaarheid vandaag en ook morgen nakomen. Dat is alleen mogelijk als ze zich actief inzetten voor de cacaoteelt en partnerships aangaan met de coöperaties van cacaoboeren.

Topkwaliteit Callebaut chocolade van Chocolade Huis;
Bestel duurzame chocolade bij Chocolade Huis;

growing great chocolate

Is het Growing Great Chocolate programma een certificatieprogramma?
Growing Great Chocolate is een programma van Callebaut. Het werkt rechtstreeks met coöperaties van cacaoboeren, focust op het telen van kwaliteitscacao en wil van de cacaoteelt een duurzame bron van inkomsten maken voor de boeren. Door een charter te ondertekenen, verbinden zowel Callebaut als de geselecteerde coöperaties zich tot de beste praktijken en ethische codes die een duurzame cacaoteelt ondersteunen. Chefs die met Callebaut Finest Belgian Chocolate werken, kunnen de claim ‘Onze chocolade wordt gemaakt van duurzaam geteelde cacao’ gebruiken zonder een certificaat aan te vragen.

Wat is het verschil tussen het Growing Great Chocolate programma en Fairtrade?
Callebaut steunt de Fairtrade filosofie voor de ontwikkeling van benadeelde, kleinschalige boeren. Geïnspireerd door de ambities van Fairtrade voor een groot aantal gewassen wil Callebaut zijn toewijding ook naar de cacaoteelt uitbreiden. Growing Great Chocolate mikt erop de kwaliteit van de cacaobonen te verbeteren, waardoor de boeren hun inkomen zien stijgen en de lokale gemeenschappen ondersteund worden om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Is alle Callebaut chocolade duurzaam?

Deze ontwikkeling is een eerste grote stap. Finest Belgian Chocolate, het grootste chocoladeassortiment, wordt nu gemaakt van duurzaam geteelde cacao. Voor andere chocolades, zoals Origin of Finest Selection, moeten cacaobonen gehaald worden uit andere regio’s buiten dit programma om de unieke smaak van deze chocolades te creëren. Na verloop van tijd moet het duurzame teeltprogramma uiteraard uitgebreid worden naar meer landen en regio’s.

Is Growing Great Chocolate uniek?
Callebaut is de enige Belgische maker van chocoladecouvertures met toegewijde expertise van boon tot chocolade. Ze breiden deze expertise nu nog verder uit via hun betrokkenheid voor een duurzame cacaoteelt. Dat maakt het programma mogelijk en uniek.

Hoe breiden ze het programma verder uit?
Om de uitvoering en voortdurende verbetering van het Growing Great Chocolate programma te verzekeren, stelt Callebaut duidelijke doelstellingen en criteria voorop. Er wordt hard gewerkt om de hoeveelheid cacao, Farmer Field Schools, managementopleidingen voor de coöperaties, financiering en algemene bijdragen aan onderwijs en gezondheidszorg te doen toenemen.

Bestel duurzame chocolade bij Chocolade Huis;